Cariere ABM

Parteneri ABM

Pas cu pas
  Bugetul  unui  grant    element  de  rascruce

Dupa  idee,  scop  si  obiective  se  pune  problema  delicatului  buget  al  proiectului  care  poate  fi  privit  ca  o  planificare  a  proiectului  din  punct  de  vedere  financiar.  Se  trece  din  nou  prin  totate  etapele  sale  privindu-le  prin  prisma  cheltuielilor.

Detaliul  si  realismul  bugetului  sunt  caracteristici  ce  aduc  claritate  imaginii  resurselor  necesare  atingerii  obiectivelor  proiectului.  Bugetul  atribuie  valoare  financiara  activitatilor  proiectului  planificarea  generala  desfasurandu-se  in  concordanta  cu  cea    bugetului.  Actioneaza  de  asemenea  si  un  instrument  de  control  al  resurselor  financiare  orice  abatere  fiind  luata  in  considerare.

Se  disting  si  aici  cateva  etape  ce  trebuie  urmarite  metodic  pentru  o  buna  conturare  a  bugetului  primul  fiind  planificarea  proiectului.  Cheltuielile  trebuie  ulterior  estimate  in  detaliu    pentru  fiecare  activitate  si  subactivitate,  sursele  de  venituri  trebuie  de  asemenea  cercetate  si  introduse  in  buget.  Diferentele  dintre  cheltuieli  si  venituri  au  nevoie  de  ajustari  pentru  a  atinge  echilibru;  de  asemenea  stabilirea  fluxurilor  de  numerar    sume  si  perioade  exacte  in  care  se  vor  incadra.  Bugetul  are  nevoie  apoi  de  aprobare  si  se  stabilesc  anumite  proceduri  de  supraveghere  permanenta  a  costurilor  comparativ  cu  bugetul  o  data  cu  inceperea  proiectului. 

Periodic  bugetul  ar  trebui  actualizat  si  revizuit,  fiind  necesar  sa  corespunda  cu  contractul  de  finantare.  Exista  si  cazuri  in  care  finantatorul  nu  acorda  suma  totala  pe  care  solicitantul  o  considera  necesara  in  momentul  intocmirii  proiectului  din  doua  motive:  fie  actiunea  si  costul  nu  au  fost  explicate  destul  de  clar,  fie  fondurile  necesare  nu  au  fost  calculate  corect.

Contributia  personala  apare  ca  o  mentiune  necesara  in  buget.  In  general  este  bine  sa  se  ataseze  o  prospectare  a  pietei  care  ofera  produse  si  /  sau  servicii  similare  pentru  ca  estimarile  de  pret  sa  beneficieze  de  suport  real.

O  solutie  pentru  a  clarifica  nevoia  de  finantare  completa  este  in  general  bine  sa  i  se  explice  finantatorului  ca  daca  nu  ofera  intreaga  suma  solicitata  (  bine  justificata  )  proiectul  nu  va  putea  atinge  toate  obiectivele  propuse  si  ca  acest  lucru  va  trebui  luat  in  considerare  numai  atunci  cand  va  avea  loc  evaluarea  proiectului.

Un  alt  mic  amanunt  care  se  cere  a  fi  cunoscut  sunt  tipurile  de  bugete  ce  pot  fi  concepute:  bugetul  pe  categorii  de  cheltuieli  in  care  se  grupeaza  veniturile  si  cheltuielile  pe  categorii;  bugetul  pe  categorii  de  cheltuieli  si  activitati  care  grupeaza  cheltuielile  pe  categorii  si  pe  activitati  fiind  tipul  de  buget  cu  care  se  opereaza  atunci  cand  se  elaboreaza  bugetul  proiectului;  buget  pe  surse    grupeaza  cheltuielile  pe  categorii  si  pe  surse  de  finantare  care  participa  cu  fonduri  reprezentand  de  obicei  forma  sub  care  bugetul  i  se  prezinta  finantatorului.

Avand  in  vedere  importanta  bugetului  in  cadrul  unui  proiect  pentru  obtinerea  unei  finantari  nerambursabile  el  trebuie  tratat  cu  seriozitate  si  construit  cu  atentie.  Finantatorul  are  nevoie  de  informatii  precise,  concise  si  la  obiect,  care  sa  ii  poata  oferi  o  imagine  de  ansamblu  a  directiei  pe  care  o  vor  lua  fondurile  sale  precum  si  a  altor  surse  de  finantare. 

Luiza Puchiu , Content Manager BOS  [2006-04-11]
Salveaza articolul | Recomanda unui prieten
Persuasiune,  un  pas  in  plus  pentru  cel  ce  o  adopta Grantul  –  construirea  unui  proiect  de  finantare   Grantul    de  la  idee  la  realizare Un  razboi  numit  marketing PAS  CU  PAS |    

Login Membri
User
Pass
Inscriere

Newsletter
Email

Cautacauta cu google        Despre BOS       ABM Community       Parteneri       Harta Site       Contact 

© ABM Community 2004/5/6/7, Toate drepturile rezervate | IE 5, 800x600, 16b | JScript, PHP, MySQL | powered by xilviu